aleksandra@skutecznyitmanager.pl

Burza mózgów – skuteczna tylko w wirtualnym świecie

W wielu firmach promowane jest zespołowe podejście do rozwiązywania problemów czy generowania pomysłów. Odkąd Alex Osborn stworzył metodę tzw. burzy mózgów, została ona entuzjastycznie przyjęta w środowiskach korporacyjnych. Pewnie większość z nas przyzna, że od czasu do czasu wraz z grupą innych osób trafia do pokoju z białą tablicą i markerami wraz z jakąś dynamiczną osobą zachęcającą nas do generowania jak największej liczby pomysłów na dany temat.

Metoda burzy mózgów z założenia ma zachęcać do swobodnego i otwartego wyrażania pomysłów, zredukować do zera krytykę i przez to pozytywnie wpływać na efekt końcowy pracy grupy. Tak, aby pomysłów było więcej oraz były one bardziej kreatywne.

Ale czy rzeczywiście rezultat wypracowany przez grupę jest lepszy niż przez jednostki pracujące indywidualnie?

Postanowiono to zbadać. Pierwsze badania wykonał już w 1963r. Marvin Dunnerre. Te jak i kolejne okazały się jednoznaczne: członkowie grup badawczych wygenerowali więcej pomysłów, kiedy każdy z nich pracował osobno, niż kiedy pracowali razem. Ich pomysły zostały także ocenione jakościowo i tu również wynik indywidualny dorównywał lub przewyższał pracę grupową. Od tamtej pory wyniki różnorodnych badań potwierdzają tamte rezultaty. “Dowody naukowe są tak niezbite, że stosowanie przez ludzi biznesu metody grupowej burzy mózgów jest czystym szaleństwem” – mówi nawet psycholog pracy i organizacji Adrian Furnhman. 

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest burza mózgów przeprowadzona w świecie wirtualnym.  Wyniki badań prezentują, że rezultaty uzyskiwane w trakcie sesji grupowej burzy mózgów w Internecie, są dużo lepsze niż wyniki uzyskiwane przez poszczególnych jej uczestników. Są one również lepsze im liczniejsza jest grupa. Tak naprawdę, nie powinno być to zaskoczeniem. Jeżeli przyjrzymy się stworzeniu Linuxa czy Wikipedii, to wiemy, że wielki wpływ miały tutaj Internetowe sesje burzy mózgów na wielką skalę. Ale widać również to, że uczestnictwo w pracy zespołowej w świecie wirtualnym jest rodzajem pracy w samotności. Niestety błędnie zakładamy, że sukces wynikający ze współpracy w Internecie można powtórzyć w warunkach zwykłej pracy zespołowej.

Ale pamiętajmy, że uczestnicy sesji burzy mózgów są często przeświadczeni, że jako grupa osiągnęli wiele lepsze wyniki, co wpływa na ich zwiększoną integrację i wzmacnianie więzi. Również pomysł, który został wypracowany przez grupę, jest łatwiejszy do wdrożenia i akceptacji przez ogół, ponieważ jest wspólnym dziełem. To właśnie zapewne sprawia, że ta metoda jest wciąż tak bardzo popularna. I tym właśnie powinnyśmy się kierować wybierając tą metodę do pracy. 

A co sprawia, że rezultat pracy zespołowej nie jest lepszy od indywidualnego? O tym w następnym artykule.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *